Veilig werken staat voorop

KERSTEN BEM streeft ernaar om tezamen met haar werknemers en contractors, die bij hen in dienst zijn, een zodanige werksituatie te creëren, dat alle ongevallen voorkomen kunnen worden. Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk dat iedere medewerker kennis draagt van de veiligheidsvoorschriften, procedures en voorzorgsmaatregelen met betrekking tot Gezondheid (Health), Veiligheid (Safety), Milieu (Environmental) – HSE.

HSE is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering, hetgeen inhoudt dat HSE-aspecten volwaardig worden meegenomen bij de planning, voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden. En ook de risico’s van de bedrijfsactiviteiten worden geïdentificeerd en waar mogelijk gereduceerd of geëlimineerd door het treffen van beheersmaatregelen.

Geen enkel werk mag beginnen voordat de juiste veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om de uitvoerders van het werk en anderen te beschermen tegen ongevallen. Veilig werken bij KERSTEN BEM staat voorop.

KERSTEN BEM biedt kwaliteit

Ons kwaliteitsmanagementsysteem is niet alleen op borging gericht, maar vooral ook op verbetering. Wij willen onze organisatie en de dienstverlening voortdurend verbeteren.

  • De organisatie is vanaf 2012 gecertificeerd volgens de ISO 9001:2008 norm.
  • In 2018 is de overstap gedaan naar de ISO 9001:2015 norm.
  • CKC BEM N.V. en Spanbeton N.V. hebben een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) volgens de ISO 9001:2015 norm opgezet en geïmplementeerd.
  • Het KMS richt zich op de primaire, ondersteunende en besturingsprocessen die nodig zijn om aan de eisen van de klanten te voldoen.